Belysning efter Dvärsättsvägen

2018-11-01

Belysningsärenden som vi tagit upp med kommunen.

Vi har skrivit till kommunen därför att vi anser att det är alldeles för dåligt upplyst på "Avlämningsstationen för sopor" efter Grönängevägen.

Kommunen håller med om att det behövs belysning och har framfört detta till FTI AB, utan framgång. FTI AB är det företag som äger och driver alla stationer i Krokoms kommun.

Byalaget kommer nu att göra ett eget försök. 

Vi har också tagit upp samma problematik vid våra busshållplatser mellan byn och fram till viadukten. 

Busshållplatserna som ligger vid de stora nybyggda områdena används av många som pendlar och framförallt många barn som åker till och från skola samt aktiviteter. Incidenter har förekommit. Vi har också informerat om att "de sju belysningsstolpar förbi Grönänge får sin energi levererad från Byalagets abonnemang, samt att underåll ombesörjs av Byalaget. Detta borde överföras på ägaren av den övriga belysningen efter vägen. En viss utökning är högst önskvärd."

Kommunen har svarat och hänvisar till Trafikverket som är ägare av den övriga belysningen.

Byalaget fortsätter arbetet med jakten på bättre belysning och att Trafikverket tar över drift och underhåll av all belysning!

Beträffande incidenter måste de drabbade själva kontakta kommunen. Kontakta Leo Olofsson i Byalaget så kan han hänvisa till rätt person hos kommunen.