Om byn

Med utsikt över de jämtländska fjällen och Storsjön kan Dvärsätt verkligen betraktas som en vackert belägen by. Med närheten till Östersund, landet, fjällen och skogen så är Dvärsätt också idealiskt för många olika typer av människor och intressen. Aktiva och engagerade bybor har Dvärsätt dessutom gott om. Man kan finna ett fyrtio-tal olika företag i Dvärsätt som har valt att ha byn som utgångspunkt för sin verksamhet. Men så har ju Dvärsätt också blivit utnämnd till "Årets By 1998" i Krokoms Kommun...

 

Historia

Dvärsätt omnämnes tidigast i ett brev år 1431. I den på 1540-talet upprättade jordeboken redovisas en gård Duergestetter för vilken Anders skattar med 4 skinn. Både i 1570 och i 1599 års jordeböcker är endast en gård redovisad jämte ödegodset, men denna gård brukades av flera bönder, som var och en hade sin "gård". Det var endast i skattehänseende som gårdarna upptogs som enhet.

Från år 1758 kunde man komma över till Rödön via en bro över Indalsälven som låg längre västerut än idag. Bron förstördes vid islossning 1779. Ny bro byggdes fem år senare med brofästen strax öster om den idag befintliga bron. Tidigare var det en färja som gällde för att komma över till Rödölandet. För att komma från Östersund till Krokom gick vägen genom Dvärsätt, med färja över älven, vidare mot Kroksgård, Säter och Krokomsviken.

Järnvägen var klar för trafik 1882. Stambanan invigdes den 22 juli 1882. Den band samman Sverige och Norge. Järnvägen medförde att Dvärsätt fick anhalt och poststation. Den 1 april 1895 bestämde Generalpoststyrelsen att en poststation skulle finnas i Dvärsätt. Från posten i Dvärsätt blev det "gångpost" till Rödön tre dagar i veckan. Vägen genom byn byggdes på 1920-talet. Den gamla landsvägen är idag en vacker promenadväg längs stranden. Flottning av timmer var en stor arbetsplats på sommaren. Tack vare flottningen har Dvärsätt idag en stor båthamn.

Dvärsätt har ett aktivt byalag och är en aktiv by som utsetts till årets by 1998 i Krokoms kommun. Nya bostadsområden vid Grönänge, intill Storsjöns strand och Hästhagen, vid Indalsälvens strand samt vid den nya skolan gör Dvärsätt till ett attraktivt område. Åren 2009 -2012 har hela strandområdet i Sandnäset blivit bebyggt med villor. Ett bostadsområde där du bor granne med en marinan och Krokom-Dvärsätts Golfbana. I Dvärsätt finns flera förskolor. Detta gör Dvärsätt till ett attraktivt område för både småbarnsfamiljer och äldre. En kvart med bil från Östersund och en kvart till flygplatsen på Frösön och sen en timme till Stockholm.

 

 

Namn: Dvärsätt
Kommun: Krokom
Församling: Rödön
Landskap: Jämtland
Belägenhet: 17 kilometer nordväst om Östersund vid Storsjöns nordöstliga vik.
Folkmängd: 437 personer (2005, Dvärsätts tätort)

 

 

Fotografier från Dvärsätt då och nu

Då: Bild tagen från övre Dvärsätt i början av 1900-talet.

Nu: Bild tagen från övre Dvärsätt

Då: Bild på bron över Indalsälven och Uddero

Nu: Bild på bron över Indalsälven och Uddero

Flygfoto över Shellmacken och Dvärsätts Mejeri

Flygfoto över Lugnehill och Shellmacken.

Shellmacken i Dvärsätt med Dvärsätts Mejeri i bakgrunden

Bild på Dvärsätts Mejeri numera Europa Möbler Dvärsätt

Bro över Indalsälven, Fanbyns folkskola och Uddero.

50-talet, då tågen fortfarande stannade i Dvärsätt. Foto: Kjell Sundgren

Gamla stationsbyggnaden som byggdes 1947. På 50-talet byggdes ett stickspår för att kunna lasta och lossa gods i Dvärsätt. Anhalten stängdes den sista augusti 1960. Foto: Lilian Palmgren

.... och revs i januari 2007. Foto: Lilian Palmgren

50-talet. Elen och västerut. Foto: Kjell Sundgren

Sommaren 1958, Hägra Café till höger. Foto: Kjell Sundgren

Hägra by sett från järnvägen, januari 1959. Foto: Kjell Sundgren

Hägra skola, vintern 58. Foto: Kjell Sundgren

Dvärsätt sett från Hägra sommaren 1958. Var Ranågården verkligen inte byggd då? Är det någon som vet när den byggdes? Foto: Kjell Sundgren

Hissmoforsfabriken 1959. Foto: Kjell Sundgren

Dvärsätt med möbelhuset i bakgrunden. Foto: Linda Eriksson

Hästhagen klart 1991. Foto: Lilian Palmgren

Hästhagen har väl Dvärsätts snyggaste brevlådor. Foto: Lilian Palmgren

Hästhagen och övre Dvärsätt sett från Utgård

 2006. Foto: Lilian Palmgren

Grönängeområdet med radhus klart 1992. Foto: Lilian Palmgren

Grönängeområdet med hyresslägenheter klart 1992. Foto: Lilian Palmgren

Dvärsätts skola blev färdig 1994, ca 200 elever från F-9. Foto: Lilian Palmgren

2001 påbörjades byggandet av Golfbanan i Dvärsätt. Foto: B-O Palmgren

Klubbhuset såg då ut såhär och kallades Emil Karlssons. Foto: Lilian Palmgren

Den 15 juni 2002 invigdes de första nio hålen och kubbhuset såg ut så här. Huset såldes hösten 2007 till privatperson. Foto: Linda och Fredrik Lignell

1:ans green sommaren 2006. Foto: B-O Palmgren

Dammen och fontänen vid 9:an. Foto: Lilian Palmgren

Ranågårdens åldringsvård nedlagt årsskiftet 2006/07. En ny epok har börjat. AvaGarden, boende, mat och konferns öppnade 28 januari 2007. Foto: Lilian Palmgren

Sandnäset Sjöstad påbörjades i februari 2007. Foto Lilian Palmgren

Den 4 april 2007 packade Shell ihop. Historiskt ser ni att den funnits med i evinnerlig tid. Foto: Lilian Palmgren

.... men som tur är finns Statoil kvar ....

... men den 2 mars 2008 stängde även Statoil. Nu står vi utan mack och närbutik. Foto: Lilian Palmgren

Tack och lov finns det modiga män i Dvärsätt. Den 24 oktober 2008 öppnade Handlar´n i Statoils gamla lokaler. Foto: Lilian Palmgren

December 2008 står de första husen klara i Sandnäset Sjöstad. Foto: Lilian Palmgren

Dungens Förskola bredvid skolan byggår 2009. Foto: Lilian Palmgren, febr 2010

Här kommer tre bilder tagna av Per-Allan Alexandersson på en fotoutställning. 2005-11-21 

Det är bilder på den gamla gården Emil Karlssons.

Den gamla fina ladugården där det spökade sägs det. Där ligger idag ett golftee.

Allt rivet. Numera ligger Sandnäset Sjöstad här.

Överst härbret som numera är rivet och stod mellan gamla E75 och järnvägen. Nederst golfhuset (där det också spökade) före reparationen.