Dvärsätts Byalag

I protokollet för Dvärsätts Byalags första möte den 25 november 1988, kan följande läsas: "Dvärsätts byalag skall verka för byn Dvärsätt och arbeta för skola, butiker, elljusspår och andra företeelser i byn. Man skall också verka för fritid och natur inom området."

Detta är inledningen av byalagets verksamhet i modern tid. Sedan har verksamheten fortsatt: upprustning av Grönänge, fritidsaktiviteter, upprustning av Hägragården, golfbaneprojektet o.s.v. Dvärsätts Byalags första ordförande var Egon Olausson.

Välkommen som medlem!

Kostnad: 100 kronor per år och familj

Byalagets bankgironr: 5821-2754 (märk insättningen med ert namn)

Swishnumret är: 123-596 80 60

Ladda ner byalagets stadgar

Ladda ner Årsmötesprotokollet från 2017

 

 

Styrelsen

Leo Olofsson

Ordförande

070-3049294

leo@zelcon.se

Eva Andersson

Sekreterare

070-5374402

krokomseva@hotmail.com

Gun-Britt Westerlund

Kassör

070-2989699

gbwesterlund@yahoo.se

Bertil Lindström

Ledamot

070-6872636

bertil.j.lindstrom@gmail.com

Kurt-Olov Göransson

Ledamot

070-3189033 

kurtolov@eposten.nu

Björn Pettersson

Ledamot

070-5239728 

paddelnalle@yahoo.se  

Jan Mattsson

Ledamot

070-6800296

familjen.mattsson@telia.com

Lasse Karlsson

Ledamot

072-3413821

frm-inomhusmiljo@outlook.com

Lennart Olsson

Ledamot

070-2682546

lennart.olsson@jgy.se

Henrik Hvilvald

Suppleant

 

 

Johanna Lönn

Suppleant

 

 

Emma Arvidsson

Ungdomsrepresentant

 

 

Vakant

Ungdomsrepresentant

 

 

 

Grönängesektionen

Kurt-Olov Göransson

Sammankallande

070-3189033 

kurtolov@eposten.nu

Barbro Larsén-Ahlgren

Ledamot

0640-18560

barbro.larsen@telia.com

Bertil Lindström

Ledamot

070-6872636

bertil.j.lindstrom@gmail.com

David Lagergren

Ledamot

070-6264739

davidlagergren@hotmail.com

Anders Hedin

Ledamot

070-5542276

anders@eposten.nu

Gun-Britt Westerlund

Ledamot

070-2989699

gbwesterlund@yahoo.se

Björn Pettersson

Ledamot

070-5239728

paddelnalle@yahoo.se

Torbjörn Melander

Ledamot

070-5237421

tobbemel@passagen.se

Krishna Olausson

Ledamot

070-2006493

 

Fredrik Dahlberg

Ledamot

   

Mikael Dahlberg

Ledamot

   

 

Fritidssektionen

Jan Mattsson

Sammankallande

070-6800296 

familjen.mattssons@telia.com  

Kurt-Olov Göransson

Ledamot

070-3189033 

kurtolov@eposten.nu

Anders Hedin

Ledamot

070-5542276

anders@eposten.nu

Andreas Nyqvist

Ledamot

070-6996483

anyqvist@hotmail.com

Torbjörn Melander

Ledamot

070-5237421

tobbemel@passagen.se

Emma Johansson

Ledamot

 

 

Viktor Höglund

Ledamot    

Rasmus Dahlberg

Ledamot    
       

 

Nöjessektionen

Björn Pettersson

Sammankallande

070-5239728

paddelnalle@yahoo.se

Kent Silfver

Ledamot

073-1837853

kent.silfver@corvara.se

David Norman

Ledamot

070-2291069

noda82@gmail.com

Ingrid Törngren

Ledamot

070-5602613

inth54@gmail.com

Gunnel Persson

Ledamot

070-5870242

gunnelp@yahoo.se

Mikael Westin

Ledamot

070-2061479

mickewestin@yahoo.se

Emmelie Larsson

Ledamot

 073-8130128  emmelie_borg@hotmail.com

Johanna Lönn

Ledamot

   

   

Övriga funktionärer

Jennie Kingstad

Revisor

 070-5295532 jennie.sjostaden@icloud.com

Jörgen Ågran

Revisor

070-2600554

jorgen.agran@live.nu

Katarina Uddegård

Revisorsuppleant

070-5567326 

katarina.uddegård@telia.com

Vakant

Valberedning

 

 

Vakant

Valberedning

   

Vakant

Valberedning

   

Lennart Olsson

FB-sida

070-2682546

lennart.olsson@jgy.se

Emmelie Borg Larsson

Hemsida

073-8130128

emmelie_borg@hotmail.com

 

 

Dvärsätts Samfällighetsförening

Alla fastighetsägare har ett gemensamt ansvar för sitt områdes gator och vägar. För att sköta den verksamheten finns bland annat Dvärsätts Samfällighetsförening.

 

Styrelsen

Johanna Lönn

Ordförande

 070-3730088

 

Tomas Hedin  

Sekreterare  

070-3189901

 

Kenneth Andersson  

Kassör  

070-6535868

 

Johan Pettersson

Ledamot  

073-8677656

 

Sven Olof bergqvist

Ledamot  

070-6262291

 

 

 

Hägra bygdegårdsförening

Styrelsen

 

För mer information: 

https://www.hagragarden.se

 

Virvelns bryggförening

Vår förening äger småbåtsbryggan vid "virveln", bredvid bron över Avaviken.

Du som vill ha båtplats - vänd dig till hamnkapten Peter Jonsson. Boende i Dvärsätt och Hägra har företräde om det skulle bli kö för båtplatserna.

Det finns även möjlighet att hyra gästplats vid bryggan.

 

Kontaktperson

Peter Jonsson

Hamnkapten  

070-2409000

peter.jonsson@teknikkompetens.se