Dvärsätts Byalag

I protokollet för Dvärsätts Byalags första möte den 25 november 1988, kan följande läsas: "Dvärsätts byalag skall verka för byn Dvärsätt och arbeta för skola, butiker, elljusspår och andra företeelser i byn. Man skall också verka för fritid och natur inom området."

Detta är inledningen av byalagets verksamhet i modern tid. Sedan har verksamheten fortsatt: upprustning av Grönänge, fritidsaktiviteter, upprustning av Hägragården, golfbaneprojektet o.s.v. Dvärsätts Byalags första ordförande var Egon Olausson.

Välkommen som medlem!

Kostnad: 100 kronor per år och familj

Byalagets bankgironr: 5821-2754 (märk insättningen med ert namn)

Swishnumret är: 123-596 80 60

Ladda ner byalagets stadgar

Ladda ner Årsmötesprotokollet från 2017

 

 

Styrelsen

Leo Olofsson

Ordförande

070-3049294

leo@zelcon.se

Eva Andersson

Sekreterare

070-5374402

krokomseva@hotmail.com

Gun-Britt Westerlund

Kassör

070-2989699

gbwesterlund@yahoo.se

Bertil Lindström

Ledamot

070-6872636

bertil.j.lindstrom@gmail.com

Kurt-Olov Göransson

Ledamot

070-3189033 

kurtolov@eposten.nu

Björn Pettersson

Ledamot

070-5239728 

paddelnalle@yahoo.se  

Jan Mattsson

Ledamot

070-6800296

familjen.mattsson@telia.com

Lasse Karlsson

Ledamot

070-6774738

lg.karlsson@gronform.nu

Lennart Olsson

Ledamot

070-2682546

lennart.olsson@jgy.se

Sara Berggren

Suppleant

 

 

Johanna Lönn

Suppleant

 

 

Emma Arvidsson

Ungdomsrepresentant

 

 

Klara Lundström

Ungdomsrepresentant

 

 

 

Grönängesektionen

Kurt-Olov Göransson

Sammankallande

070-3189033 

kurtolov@eposten.nu

Barbro Larsén-Ahlgren

Ledamot

0640-18560

barbro.larsen@telia.com

Bertil Lindström

Ledamot

070-6872636

bertil.j.lindstrom@gmail.com

David Lagergren

Ledamot

070-6264739

davidlagergren@hotmail.com

Anders Hedin

Ledamot

070-5542276

anders@eposten.nu

Gun-Britt Westerlund

Ledamot

070-2989699

gbwesterlund@yahoo.se

Björn Pettersson

Ledamot

070-5239728

paddelnalle@yahoo.se

Torbjörn Melander

Ledamot

070-5237421

tobbemel@passagen.se

Krishna Olausson

Ledamot

070-2006493

 

Fredrik Dahlberg

Ledamot

   

Mikael Dahlberg

Ledamot

   

 

Fritidssektionen

Jan Mattsson

Sammankallande

070-6800296 

familjen.mattssons@telia.com  

Kurt-Olov Göransson

Ledamot

070-3189033 

kurtolov@eposten.nu

Anders Hedin

Ledamot

070-5542276

anders@eposten.nu

Andreas Nyqvist

Ledamot

070-6996483

anyqvist@hotmail.com

Torbjörn Melander

Ledamot

070-5237421

tobbemel@passagen.se

Bengt-Olov Larsson

Ledamot

070-2993276

bengtlarsson85@gmail.com

Vakant

     

 

Nöjessektionen

Björn Pettersson

Sammankallande

070-5239728

paddelnalle@yahoo.se

Kent Silfver

Ledamot

073-1837853

kent.silfver@corvara.se

David Norrman

Ledamot

070-2291069

noda82@gmail.com

Ingrid Törngren

Ledamot

070-5602613

inth54@gmail.com

Gunnel Persson

Ledamot

070-5870242

gunnelp@yahoo.s

Mikael Westin

Ledamot

070-2061479

mickewestin@yahoo.se

Marlén Röst

Ledamot

   

Johanna Lönn

Ledamot

   

   

Övriga funktionärer

Jennie Kingstad

Revisor

 070-5295532 jennie.sjostaden@icloud.com

Jörgen Ågran

Revisor

070-2600554

jorgen.agran@live.nu

Katarina Uddegård

Revisorsuppleant

070-5567326 

katarina.uddegård@telia.com

Örjan Norrman

Valberedning

070-2717782

info@norrmansakeri.com

Lennart Olsson

Hemsida / FB-sida

070-2682546

lennart.olsson@jgy.se

 

Dvärsätts Samfällighetsförening

Alla fastighetsägare har ett gemensamt ansvar för sitt områdes gator och vägar. För att sköta den verksamheten finns bland annat Dvärsätts Samfällighetsförening.

Ladda ner Årsmötesprotokollet från 2017

 

Styrelsen

Johanna Lönn

Ordförande

 

 

Tomas Hedin  

Sekreterare  

070-3189901

tomas@dvarsattsel.se

Kenneth Andersson  

Kassör  

070-6535868

 

Kurt-Olov Göransson  

Ledamot  

070-3189033 

kurtolov@eposten.nu

Tord Olausson  

Ledamot  

0640-182 77

 

Ove Eriksson  

Styrelsesuppleant

0640-186 28

 

Kenth Olofsson  

Styrelsesuppleant

070-8140819

 

 

Övriga funktionärer

Petter Jakobsson  

Revisor  

   

Vakant

Revisor

 

 

Daniel Hellström 

Revisorsuppleant  

0640-186 08

 

Lennart Hjälte  

Revisorsuppleant  

0640-185 26

 

Daniel Jonsson  

Valberedning  

0640-182 59

 

Marcus Göransson

Valberedning  

 

 

 

Hägra bygdegårdsförening

Styrelsen

Marie Hallström

Ordförande  

070-6905786

 halsansverktygslåda@gmail.com

Lena Andersson  

Kassör  

073-3920155

 lena.a@kornboden.se

Birgitta "Gittan"Olsson  

Ledamot / Bokningsansvarig  

073-2441029

 elinbirgitta@telia.com

Lennart Rehnsbo

Ledamot

0640-10112

 lennart.rehnsbo@telia.com

Roger Tettli

Ledamot / Sekreterare  

070-6069074

 roger.tettli@gmail.com

Marlén Röst

Ledamot

073-8015608

 

 

Suppleanter

Inger Stecksén 

  

 

 

Anna Sundberg  

  

 

 

 

  

 

 

 

     

 

Virvelns bryggförening

Vår förening äger småbåtsbryggan vid "virveln", bredvid bron över Avaviken.

Du som vill ha båtplats - vänd dig till hamnkapten Peter Jonsson. Boende i Dvärsätt och Hägra har företräde om det skulle bli kö för båtplatserna.

Det finns även möjlighet att hyra gästplats vid bryggan.

Ladda upp Årsmötesprotokoll från 2017

 

Styrelsen

Robert Eriksson  

Ordförande  

   

Ingrid Göransson  

Kassör  

0640-182 00

ingrid@eposten.nu

Peter Jonsson

Hamnkapten  

070-2409000

peter.jonsson@teknikkompetens.se

Anders Hedin

Ledamot

070-5542276

anders@eposten.nu

Kurt-Olov Göransson

Ledamot

070-3189033 

kurtolov@eposten.nu

Tomas Hedin

Styrelsesuppleant

070-3189901

tomas@dvarsattsel.se

Jörgen Ågran

Revisor

070-2600554

jorgen.agran@live.nu

Anders Hedin

Valberedning

070-5542276

anders@eposten.nu