Lokaler

Grönänge Dansbana

En av de första idéerna vi fick när vi startade byalaget i Dvärsätt var att försöka få igång Grönänge dansbana igen efter många års vila från nöjeslivet. Efter många dagsverken med frivilliga bybor står den åter till förfogande för alla nöjeslystna som verkligen trivs på vår dansbana.

En serveringsbyggnad finns med fullt utrustat kök och plats för 50-60 personer att äta. En fin samlingslokal som går att utnyttja sommar som vinter.

För bokning kontakta Bertil Lindström, tel: 070-625 22 18.

Nyckel / avtal hämtas hos Europamöbler (EM) i Dvärsätt, 0640-180 00

Priserna justerade 2 april 2013

Lokal Hyreskostnad, medlem     Hyreskostnad, övriga
Dansbana med servering    500 kr 1000 kr 
Dansbana utan servering Utgår Utgår 
Servering med kök  300 kr  600 kr 
Servering utan kök  200 kr  400 kr 

 

Betalning sker till B-G-nummer 5821-2754 eller till Swishnummer 123 - 596 80 60 (Glöm inte att märka betalningen)

 

Hägragården

  • Vid frekventa uthyrningar till samma hyresgäst kan särskild överenskommelse träffas om hyressättning.
  • Vid all kommersiell verksamhet tillämpas högsta hyrespris (1400:-).
  • För att medlemspris skall gälla måste hyresgästen ha varit medlem i Bygdegårdsföreningen i minst tre månader innan hyrestillfället.
  • Separat hyresavtal tecknas med varje hyresgäst där alla villkor för uthyrning framgår.
  • Hyresgästen sköter grovstädning vilket innebär sopning av samtliga golv, diskning av porslin och inställning i skåp på avsedd plats, torkning av arbetsbänkar och bord, borstning av stolar, borttransport av sopor och tillsnyggning av toaletter. Bygdegårdsföreningens städpersonal sköter torkning av golv, dock ej stora salen som torkas av hyresgästen själv. Till en kostnad av 600:- kan grovstädning skötas av Hägragården. Det ingår dock för hyresgästen att sköta diskning och inställning i skåp.
  • Bokningar sköts av Birgitta "Gittan" Olsson, tel: 0640-186 63, mob: 073-244 10 29.

 

Lokal Hyreskostnad, medlem     Hyreskostnad, övriga
Hela huset    900 kr 1400 kr
Serveringen/café eller stora salen    550 kr 950 kr 
Sammanträdesrum  200 kr  300 kr 
Servering utan kök  150 kr  300 kr 

 

Bagarstugan

Bagarstugan vid Grönänge bokar du via Gerd och Johnny Andersson på tel 070-509 21 13. (Vikarier är Inger och Bernt Hedin telefon 0640-180 10.)

 

Kostnad för bakning är från den 1 januari 2018 enligt nedan.

 

Halv dag 150 kronor

Hel dag 250 kronor

Halv dag är från morgonen till kl 14.00 eller från 14.00 till kvällen.

 

Betalning sker till B-G-nummer 5821-2754 eller till Swishnummer 123 - 596 80 60 (Glöm inte att märka betalningen)