Grönänge-projektet "Det stora lyftet"! Från start till mål!

Detta projekt har fått EU-stöd!

Nu har Grönänge Dansbana även fått nytt ytskickt inomhus. Nu återstår bara målning till våren.

 

Den 20 september 2018, lyftes Dansbanan tillbaka på sin rätta plats. Nu med ett stabilt underlag. Allt fungerade sin planerat.

Det 5:e och sista Byggmötet skedde den 24 september 2018. Nu återstår naturligtvis en del mark- och återställningsjobb. Och sen skall slutbesiktning göras.

Här kommer ytterligare några bilder! Foton: Lilian Palmgren

 

 

 

 
En av de båda kranförarna!             Gun-Britt måste också kolla!

 
Samuel                                        och n'David

 

Söndagen den 23 sept såg det ut så här!

 
Limträbalkarna kapas.                   Nymålad soffa isf trapp! Inte bra!

 
Björn på plats för finförbättringar.  Blomman som stått hela sommaren får avsluta mitt uppdrag.

Mission completed! /Lilian

  

Byggmöte nr 4, den 14 sept 2018
Foton: B-O Palmgren

Gjutningen gjordes kl 10.00 på fredagen.

 

 

Byggmöte nr 3, den 10 sept 2018, kl 07.00

Marken för grunden är avtäckt och uppgrusad delvis. Marken befanns ha dålig bärighet, varför dubbel geoduk har lagts i botten och isolering som förhindrar tjälskott.
Foton: B-O Palmgren

 

 

Grusfyll avslutas och under veckan kommer formsättning och gjutning att göras.

 

Tisdagen den 4 sept 2018

Så var det då dags för Lyftet! Tisdagen den 4 september 2018, kl 10.20 togs de första bilderna och kl 11.30 var gamla grunden frilagd för byggande av ny platta. Här kommer några bilder från dagen.

Foton: Lilian Palmgren

 

Strax innan linorna sträcks. Spänd förväntan infann sig.

 

 

 

Dansbanan ett par meter uppe i luften.            Nya placeringen innan tillbakalyftet.

   

 Röjningsarbetet påbörjades omedelbart.         Kranen på väg till nya uppdrag.

 Nu ser vi med spänning fram emot byggandet av grunden samt framförallt tillbakalyftet!!!!

 

 

Byggmöte nr 2 den 31/8 kl 07.00

David Lagergren rapporterade om veckans arbete. Arbetet har gått mycket bra. Limträbalkar på plats, förankrat entré och scen. Klart att lyfta dansbanan till veckan! Foton: B-O Palmgren

 
Skräp som skall bort. Golvisolering på plats.

 

Golvåsarna har hängts upp med spännband i takstolar. Förstärktes senare med reglar. En del av motvikter till kranarna har kommit på plats.

 

Den 29/8 på kvällen hade limträbalkarna skjutits in på plats. David och Samuel packar ihop för dagen.
Foto: Lilian Palmgren

 

 

 

Redan den 27/8 på kvällen hade limträbalkarna placerats ut:
Foto: Lilian Palmgren

  

 

 

Byggmöte nr 1, den 27/8 2018

Tidigt på morgonen var det dags för INAB att köra igång arbetet!

Dansbanan som den ser ut innan arbetet sätter igång!!! 

Här står några av de ansvariga som skall göra jobbet! Från vänster Patrik Stolt, Samuel Lagergren, Lars-Göran Karlsson, David Lagergren och ordföranden Leo Olofsson. 

Fler bilder från första dagen! Foton: B-O Palmgren, bearbetning hemsidan: Lilian Palmgren

   

 

Den 23/8 2018

Ikväll, torsdag påbörjas det stora arbetet med ny grundläggning av dansbanan. Vi börjar med städning av området runt och under så kommer byggfirman på måndag och startar arbetet med att lyfta bort hela huset. /Lennart Olsson

 

 

 

Den 3 april 2018

Grönänge dansbana - snart står den stabilt

Gunbritt Westerlund och Leo Olofsson, kassör respektive ordförande i Byalaget, flankerar Anders Olofsson och David Lagergren, INAB, som med ett handslag bekräftar att beställningen av jobbet gjorts. (Lugn, det finns givetvis ett skriftligt kontrakt också!)

 

Marken under dansbanan har ju i alla tider rört på sig, inte bara på grund av hambodansande! Varje vår har ett gäng smidiga killar fått palla upp den så att dansandet har kunnat genomföras på ett säkert sätt.

Byalaget har fått bidrag beviljat från Jordbruksverket och Krokoms kommun, så att vi nu kan bekosta en ny, stabil grundläggning under dansbanan. Sedan ett antal byggtekniskt kunniga tagit fram en plan för hur det skulle gå till, har kontakt tagits med byggentreprenörer som kan utföra arbetet.

Industrianläggningar i Norrland AB i Ås, INAB, har lämnat ett mycket fördelaktigt anbud, som Byalagets styrelse beslutat att acceptera. Ett stort tack till INAB för att de hjälper oss med detta!

Byalagets tekniskt ansvarige är Lasse Karlsson, som blir ansvarig för att se till att bygget sker på rätt sätt.

Byggstart

Den 27 augusti 2018, kommer bygget att starta. Då kommer dansbanan att lyftas bort och ställas ned vid sidan av där den nu står. Sen gjuter man en ny grund och lyfter tillbaka byggnaden på sin vanliga plats, men på en ny, stabil grund. Sen behöver vi inte krypa under dansbanan i fortsättningen för att vi ska kunna upplåta den till PRO:s dansanta medlemmar!
 

Klart

Den 15 oktober 2018 ska allt vara klart!

 

2018-04-03

Bengt-Owe Palmgren

projektsamordnare