Ordföranden har ordet!

 

 

Under första delen av året så har styrelsen haft några träffar om framtidsfrågor, som till exempel hur den nyrenoverade dansbanan kan nyttjas på bästa sätt. Det behövs  nya ideér och förslag på aktiviteter, så vi kan göra saker som kan passa olika målgrupper. Under några styrelsemöten har planerna inför sommaren tagit form, med besök av teatersällskap, Dvärsättdagen i vanlig ordning, danskvällar med mera.

Under vintern kan konstateras att såväl skidspår som skid/pulkbacke varit flitigt nyttjade, det är  roligt att så många väljer att ta vara på den möjligheten!

Årsmötet var välbesökt, både nya och gamla krafter träffades och trivdes.

Väl mött under kommande delen av året!

/Leo                                     

 

 

 

 

 

 

 

Grönänge

   

Den 25 juni 2019 kom lantmäteriets mätningsingenjör till Grönänge för att markera tomten som Byalaget har köpt från en privat markägare och från Krokoms kommun.

Tomten omfattar nu marken där dansbanan och serveringen står samt hela parkeringsplatsen. Så när lagfarten är klar, är Byalaget officiella ägare av Grönänge-fastigheten!

Och i och med detta, är hela projektet avseende renovering av dansbanan avslutat.

Leo och GunBritt var med och kontrollerade att allt gick rätt till!

Hälsningar

Bengt-Owe Palmgren

 

 

NATIONALDAGEN 2019

Vackert väder, mycket folk! Fler bilder kan Du se på Dvärsätts Byalags facebooksida. Fotona tagna av Lennart Olsson. 

 

Vi önskar alla en härlig sommmar!

 

 

Det Stora Lyftet!

Så här såg det ut innan projektet startade.

 

Och så här fint blev resultatet!

 

Fredag den 12 april fick Byalaget besök av en kontrollant från Jordbruksverket i Jönköping. Vi hade blivit utvalda för att granskas så att allt hade gått rätt till. 5 % av alla projekt väljs ut för granskning.

Efter att ha gått igenom dokumentationen och granskat Gun Britts bokföring blev betyget: Med beröm godkänt!

Och den 30 april kom beskedet: Länsstyrelsen har beslutat om utbetalning av den sista delen av EU-bidraget!

Så nu är detta stora och viktiga projekt avslutat! Nu är det fritt fram att dansa och fortsätta att trivas på Grönänge! Lycka till med alla kommande aktiviteter!

Det har varit roligt att kunna bidra till ännu ett lyckat projekt i Dvärsätt!

Bästa hälsningar

Bengt-Owe Palmgren, projektledare.

 

 

Årsmötet 2019  

Jag har nu lagt nya styrelsen och sektioner på Föreningssidan! Observeras bör att vi saknar helt en Valberedning och Hemsideansvarig. Jag har lovat ställa upp för hemsidan tillsvidare, men ser många fördelar med att denne bor i Dvärsätt med omnejd. Anmäl intresse snarast möjligt till mig eller någon i styrelsen. 

Har inte fått några uppdateringar från Samfälligheten, Hägragården eller Virveln! Frågan är om vi skall lyfta bort dem från Dvärsätts Hemsida?

 

På årsmötet den 24 mars 2019 på Grönänge deltog Gunnar Hellström, Kommunfullmäktiges ordförande.

Han informerade om översiktsplanen för Krokoms kommun. Översiktsplan - 2019.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

Bild över älvområdet i Krokom. 

 

Ett förtydligande angående våra badtider
på Nyheden! 

Vi, dvs Byalagets vattengympagrupp, badar Torsdagar kl 15.00.

Öppet för allmänheten måndagar och onsdagar.

 

Ärendena angående Belysning Busshållplatser och Återvinningsstationer samt Gång- och cykelvägen mellan Dvärsätt och Krokom kan Du nu läsa under fliken Aktuellt.

 

 

Grönänge dansbana

Byalaget har erhållit stöd från EU när det gäller Grönängeprojektet. 

Grönänge Servering

 
i sommarskrud.

 

Bli medlem i byalaget

Om Du inte redan är medlem i Byalaget så är det bara att sätta in 100:- på bankgiro nr 5821-2754. Glöm inte att ange namn vid insättning.

Läs mer om dessa längst ner under fliken Aktuellt!

 

 Boken om Dvärsätt

Krokoms Tändsticksfabrik AB