Ordföranden har ordet!

 

 

Helt plötsligt har tre månader av 2019 och jag inser att det står fortfarande God Jul på min spalt på hemsidan! Men med tanke på att ”Julen varar ända till påska” som det står i visan, så kanske det inte är helt fel i alla fall.

Under första delen av året så har styrelsen haft några träffar om framtidsfrågor, som till exempel hur den nyrenoverade dansbanan kan nyttjas på bästa sätt. Det behövs  nya ideér och förslag på aktiviteter, så vi kan göra saker som kan passa olika målgrupper. Under några styrelsemöten har planerna inför sommaren tagit form, med besök av teatersällskap, Dvärsättdagen i vanlig ordning, danskvällar med mera.

Under vintern kan konstateras att såväl skidspår som skid/pulkbacke varit flitigt nyttjade, det är  roligt att så många väljer att ta vara på den möjligheten!

Årsmötet var välbesökt, både nya och gamla krafter träffades och trivdes.

Väl mött under kommande delen av året och nu ändrar jag texten till

Glad Påsk!

 /Leo                                     

 

 

 

 

 

 

 

Årsmötet 2019  

Jag har nu lagt nya styrelsen och sektioner på Föreningssidan! Observeras bör att vi saknar helt en Valberedning och Hemsideansvarig. Jag har lovat ställa upp för hemsidan tillsvidare, men ser många fördelar med att denne bor i Dvärsätt med omnejd. Anmäl intresse snarast möjligt till mig eller någon i styrelsen. 

Har inte fått några uppdateringar från Samfälligheten, Hägragården eller Virveln! Frågan är om vi skall lyfta bort dem från Dvärsätts Hemsida?

 

På årsmötet den 24 mars 2019 på Grönänge deltog Gunnar Hellström, Kommunfullmäktiges ordförande.

Han informerade om översiktsplanen för Krokoms kommun. Översiktsplan - 2019.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

Bild över älvområdet i Krokom. 

 

Ett förtydligande angående våra badtider
på Nyheden! 

Vi, dvs Byalagets vattengympagrupp, badar Torsdagar kl 15.00.

Öppet för allmänheten måndagar och onsdagar.

 

Örnhögen
stängd för säsongen! Det beror på att VÅREN är i antågande! Byalaget har fått OK från markägare att bygga ett vindskydd vid liften i Örnhögen. Något att se fram emot nästa vinter!

 

 

Vill Du veta mer och se lite bilder om nedanstående föreställning kan jag hänvisa till Dvärsätts Byalags Facebooksida!

Ärendena angående Belysning Busshållplatser och Återvinningsstationer samt Gång- och cykelvägen mellan Dvärsätt och Krokom kan Du nu läsa under fliken Aktuellt.

 

 

Grönänge dansbana

Byalaget har erhållit stöd från EU när det gäller Grönängeprojektet. 

Grönänge Dansbana 

Nu har Grönänge Dansbana fått ny beklädnad inomhus. Återstår bara målning till våren.

Grönänge Servering


i vinterskrud.

 

Bli medlem i byalaget

Om Du inte redan är medlem i Byalaget så är det bara att sätta in 100:- på bankgiro nr 5821-2754. Glöm inte att ange namn vid insättning.

Läs mer om dessa längst ner under fliken Aktuellt!

 

 Boken om Dvärsätt

Krokoms Tändsticksfabrik AB