Ordföranden har ordet!

 

Jag har varit i kontakt med kommunen för att höra hur det går med den planerade gång- och cykelvägen mellan Dvärsätt och Hägra/Krokom.

Jag har fått följande svar:

Eftersom väg 611 har så många tjälsprickor och dessa kommer att ställa till stora problem om en kantstensförsedd gång- och cykelväg skulle utföras har Trafikverket beslutat om en annan lösning för oskyddade trafikanter.

Eftersom vägen är en gammal europaväg så uppgår bredden till drygt 9 meter. Genom mindre justeringar så ges möjlighet att bygga en gång- och cykelväg inom befintlig väg genom att använda ca 2,5 m av det befintliga vägområdet. Detta utrymme kommer att förses med betongsten för att skapa en säker gång- och cykelväg på västra sidan av vägen mellan "Handlarn" och campingen i Krokom. I samband med jobbet kommer hela väg 611 att få ny asfalt. Arbetet planeras att utföras nu till sommaren 2019.

Är det något mer Du/ni undrar över är det bara att Du/ni hör av er!

--------------

Hur kan byalaget bidra till och utveckla nya aktiviteter förutom de som finns idag? Jag och Jan M har träffat Felix P där vi spånade hur Dvärsätts bollklubb och byalaget kan samarbeta, många idéer kom fram som  vi kommer att jobba vidare  med.

Hur kan vi använda våra lokaler? Förutom att hyra ut, egna event som kurser, författaraftnar, film för barn, quizz, danskvällar under sommaren mm. Har du en idé så tveka inte att höra av dig!  

Hälsningar

Leo

  

 

   

Skidspåret i Dvärsätt! Klart att åka i!
Även spåret promenad eller för Din fyrfota vän!

 

 

Det är många som väntat på det vita guldet. Och nu har det kommit i massor. Nu hoppas vi att temperaturen håller sig under nollan för spårets skull. Ha en trevlig vintersäsong! önskar Byalaget

 

Belysningsärenden som vi tagit upp med kommunen.

Vi har skrivit till kommunen därför att vi anser att det är alldeles för dåligt upplyst på "Avlämningsstationen för sopor" efter Grönängevägen.

Kommunen håller med om att det behövs belysning och har framfört detta till FTI AB, utan framgång. FTI AB är det företag som äger och driver alla stationer i Krokoms kommun.

Byalaget kommer nu att göra ett eget försök. 

 

Vi har också tagit upp samma problematik vid våra busshållplatser mellan byn och fram till viadukten.

 

Busshållplatserna som ligger vid de stora nybyggda områdena används av många som pendlar och framförallt många barn som åker till och från skola samt aktiviteter. Incidenter har förekommit. Vi har också informerat om att "de sju belysningsstolpar förbi Grönänge får sin energi levererad från Byalagets abonnemang, samt att underåll ombesörjs av Byalaget. Detta borde överföras på ägaren av den övriga belysningen efter vägen. En viss utökning är högst önskvärd."

Kommunen har svarat och hänvisar till Trafikverket som är ägare av den övriga belysningen.

Byalaget fortsätter arbetet med jakten på bättre belysning och att Trafikverket tar över drift och underhåll av all belysning!

Beträffande incidenter måste de drabbade själva kontakta kommunen. Kontakta Leo Olofsson i Byalaget så kan han hänvisa till rätt person hos kommunen.

 

 

Grönänge dansbana

 

 

Grönänge Servering


i vinterskrud.

 

Bli medlem i byalaget

Om Du inte redan är medlem i Byalaget så är det bara att sätta in 100:- på bankgiro nr 5821-2754. Glöm inte att ange namn vid insättning.

Läs mer om dessa längst ner under fliken Aktuellt!

 

 Boken om Dvärsätt

Krokoms Tändsticksfabrik AB