Ordförande har ordet

Hej alla Dvärsättsbor!

Det har nu gått några månader sen jag sist skrev några rader, det har varit semestrar och mycket annat som vanligt under sommaren.

För att nämna något om vad som varit under sommaren. Den 6 juni var den traditionella Dvärsättsdagen, och som vanligt välbesökt med aktiviteter för både små och stora. PRO har motions dansat 13 onsdagar under sommaren och med riktigt bra uppslutning. Ett antal bybor har ställt upp och hjälpt byalaget med att fixa fika.

Det planerades en Surströmmingsfest den 20 augusti men den fick ställas in på grund av få anmälda.

 

Den 12 september startar vi upp inför hösten med styrelsemöte med många aktuella frågor på dagordningen. Jag förstår att det är många som undrar vad som hänt med bredbandsutbyggnaden.Det som har hänt är att det i nuläget har nästan alla i byn anmält och beställt. Slut projekteringen är klar denna vecka 35, det kan finnas några svar från bl.a. Länsstyrelsen kvar som kan fördröja igångsättandet. Målet är att inkopplingarna skall vara klara under året. Detta betyder att under närmaste veckorna kommer arbetet att påbörjas. Allt enligt Bynet.

 

Vad gäller grannsamverkan kommer områdesombuden att kallas till träff under slutet av september. Det saknas fortfarande ombud från några områden du som känner för att ställa upp hör av dig till mig. Varför detta har dragit ut på tiden är att polisen inte har haft tid att medverka enligt Rolf Persson.

 

Vilka aktiviteter som kommer under hösten och våren får vi återkomma med.

 

Ha en bra höst Leo.

 

 

 

 

 

 

 

Grönänge dansbana

 Styrelsemöte

18 Oktober

 

 

ANSLAGSTAVLA

Se inlägg på anslagstavlan här.

Bli medlem i byalaget

Om Du inte redan är medlem i Byalaget så är det bara att sätta in 100:- på bankgiro nr 5821-2754. Glöm inte att ange namn vid insättning.

 

 

Information om fiber / bredband

 

Nu börjar det äntligen hända saker med fiberanslutningarna för bredband!

Samtliga fastighetsägare har fått eller kommer att få besök inom en snar framtid av undertecknad för att bestämma var utrustningen ska monteras i huset, samt var det är lämpligast att gräva ner slangen som utgör kanalisation för fiberkabeln.

Krokom Telecom AB ansvarar för utrustningen som ska placeras i huset och kommer därför att ta kontakt för att bestämma tid för montering. Det arbetet har redan påbörjats på några ställen.

Aspsjö Entreprenad AB som är vår lokala entreprenör, kommer under de närmaste dagarna att påbörja arbetet med grävning efter vägar och på tomter/fastigheter ovanför E14, och fortsätter därefter med området mellan E14 och järnvägen. Eventuellt kommer även grävningar att utföras i den centrala delen av byn samtidigt.

När grävningen är utförd på en fastighet och slangarna mellan kopplingsskåpet och fastighetens kopplingsbox är nedlagda kommer fiberkabeln att blåsas in i slangen och anslutas till monterad utrustning. Fiberkabeln kommer att passera flera kopplingsskåp innan den kopplas mot utrustning vid Hägragården.

När ett område är klart kommer nätet att aktiveras.

Har du frågor angående detta?

Tveka inte att kontakta mig, Leo Olofsson, tel 070 - 304 92 94 

Hälsningar

Leo

PS

Kolla gärna anslagstavlan för eventuella korta meddelanden från mig.

DS

 

 

Bilder från nationaldagsfirandet

Alla bilder från nationaldagsfirandet den 6 juni hittar du här.


Information från bredbandsgruppen

Efter många turer runt utbyggnad av fiber för bredband i byn har följande hänt. Jämtkraft har sålt hela sitt fibernät till IP Only som därmed blir den nya leverantören vi kommer samarbeta med.

Utbyggnaden som helt kommer att skötas av IP Only sker i två etapper. Etapp ett inom tätbebyggt område, alla fastigheter mellan järnvägen och älven. Etapp två alla fastigheter ovanför järnvägen. 

Beställningar för Etapp 1 är klart och man har börjat med projektering. Alla som gjort en beställning kommer få besök gällande fastställande om var anslutning skall vara.

Vad gäller etapp 2 har beställningsformulär skickats ut till samtliga och man väntar på beställningar. 

Om du har frågor kontakta 070-304 92 94

Årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokoll för 2016 finns nu att läsa under föreningar.