Ordföranden har ordet!

 

Hej alla! 

Länge sedan jag skrev några rader i denna spalt men jag skall försöka bättra mig.

Under året 2017 har det hänt både stora och små saker i Byalaget.

Vintern blev inte vad vi hoppats på, om jag minns rätt kunde skidspåret bara användas under en vecka, samma gällde skidbacken Örnhögen. Min önskan är att denna vinter bjuder på bättre möjligheter.

Det har under förra hösten och i år grävts och monterats utrustning på de flesta husen i byn, för att möjliggöra anslutning till det fibernät som byggs ut i hela landet.

Under våren började planerna på att rusta upp den gamla dansbanan ta form. Styrelsen undersökte vilka möjligheter som finns för finansiering, och en ansökan om bidrag skickades till länsstyrelsen som nu beviljat bidrag för denna upprustning. Vi har också fått stor hjälp av kommunen i denna fråga. En arbetsgrupp har utsetts som skall planera för hur arbetet skall fortsätta och man räknar med att inleda upprustningen nästa höst.

Skidspåret har fått en delvis ny sträckning och några av broarna har reparerats.

Bagarstugan i Hägra har under sommaren genomgått en ansiktslyftning och fått en ny bakugn murad.

Det finns planer på att anlägga en ridbana i byn och kontakter har tagits med Krokoms kommun m fl.

Beslut har också tagits om att samarbeta med Hägragården.

Några av sommarens aktiviteter har varit Dvärsättsdagen 6 juni, Sommarkul och PRO som haft sina onsdagsdanser.

Den traditionella Luciapuben måste tyvärr ställas in i år med anledning av de senaste årens låga antal besökare.

Om Du känner att Du har tid och vill bidra till byalagets verksamhet så är Du välkommen att höra av Dig. Din insats behövs!

Jag vill rikta ett stort tack till Bengt-Owe Palmgren som hjälpt oss med alla myndighetskontakter och författat ansökningar och skrivelser. 

Hälsningar

Leo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grönänge dansbana

 

 

Grönänge Servering

ANSLAGSTAVLA

Se inlägg på anslagstavlan här.

Bli medlem i byalaget

Om Du inte redan är medlem i Byalaget så är det bara att sätta in 100:- på bankgiro nr 5821-2754. Glöm inte att ange namn vid insättning.

Läs mer om dessa längst ner under fliken Aktuellt!

 

 Boken om Dvärsätt

Krokoms Tändsticksfabrik AB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen till 2018

Nu ser vi fram mot ett nytt år med nya möjligheter. Vi ser redan nu att dagarna blir längre och längre, ca 5 minuter per dag.

 

 

Skidspåret används frekvent, av bybor i första hand, men även folk utifrån. Dom senaste dagarna har varit problematiska för spårskötarna men vi ser fram emot lite mindre blåsigt väder.

 

 

 

Måndagens supermåne. Vackrare än alla julbelysningar, eller?

 

 

Byalaget ägnar sig åt friskvård också!

Här en bild från Vattengymnastik för pensionärer i Krokoms Simhall under ledning av Björn Pettersson.